zawodowo

curriculum vitae

wykształcenie:

 • Kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą” w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (X.2012 – IV.2013)

 • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, kierunek: Wychowanie Techniczne, praca magisterska p.t.: „Wybrane aspekty wpływu korzystania z Internetu na uspołecznienie uczniów gimnazjum”, dyplom magistra, specjalność: elektronika z informatyką (1996-2001)

 

doświadczenie dydaktyczne:

(IX.2016 – obecnie) stanowisko: nauczyciel informatyki

(IX.2015 – VIII.2016) stanowisko: nauczyciel informatyki

(IX.2013 – VIII.2015) stanowisko: nauczyciel informatyki i techniki

(I.2012 – VIII.2014) stanowisko: nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej w kształceniu na odległość

(XI.2011 – obecnie) stanowisko: nauczyciel informatyki i techniki

(II.2009 – II.2013) prowadzenie zajęć z przedmiotów kształcenia: informatyka

(V.2005-V.2014) założenie i redakcja serwisu

(II.2003-VI.2010) prowadzenie zajęć z przedmiotów kształcenia: multimedialne programy edukacyjne, internet w edukacji, wykorzystanie komputera w szkole, edukacja informatyczna, bazy danych i edytory tekstu, informatyka, grafika komputerowa, edukacyjne zastosowania komputera, metodyka nauczania informatyki, technologia informatyczna i komputery w dydaktyce przedmiotu, media w edukacji

(IX.2002-II.2012) nauczyciel informatyki i techniki, prowadzone kół zainteresowań: informatyka, fotografia

25 sierpnia 2010 roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskałem stopień nauczyciela dyplomowanego

 • Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie

(IX.2007-VIII.2008) stanowisko: wychowawca

(II.2002-VI.2002) stanowisko: nauczyciel informatyki

organizacja i udział w konferencjach, seminariach naukowych:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja Antyterrorystyczna”, Organizator: WSP ZNP w Warszawie, Warszawa, 7 grudnia 2005 roku
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura i Język Mediów”, Organizator WSP ZNP w Warszawie, Warszawa 18 maja 2005 roku
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Edukacja Informatyczna i Medialna”, Organizator: WSP ZNP w Warszawie, Warszawa, 4 grudnia 2002 roku

wystąpienia:

 • „Socjalizacyjna rola Internetu”, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Edukacja Informatyczna i Medialna”, Organizator: WSP ZNP w Warszawie, Warszawa, 4 grudnia 2002 roku

kursy, szkolenia:

 • 04.2017 Konferencja: „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych – jak przygotować organizację do stosowania RODO”
 • 11.2016 Certyfikat potwierdzający specjalistyczną wiedzę w zakresie: „Monitoringu
  i analizy Internetu / Social Media”
 • 11.2016 Warsztaty: „Cybernauci” kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci
 • 05.2016 Certyfikat „PROJEKTant edukacji 2016” za przygotowanie projektu edukacyjnego do VI edycji ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowa Era „Projekt z klasą”
 • 05.2015 Szkolne: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • 03.2015 Seminarium: „Poprawa frekwencji uczniów w szkole”
 • 01.2015 Szkolenie: „Jak pracować z rodzicami, jak rozmawiać kiedy nie ma specjalnego orzeczenia, a uczeń ma kłopoty w szkole” („Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”)
 • 12.2014 Seminarium: „Aby uczniom chciało się chcieć – Techniki motywacyjne”
 • 09.2014 Szkolenie: „Skuteczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych kluczem do prawidłowej oceny jakości kształcenia”
 • 12.2013 Konferencja: „Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?”
 • 11.2013 Seminarium: „Innowacje i eksperymenty”
 • 04.2013 Warsztat: „Wykorzystanie platformy e-learningowej i chmur informatycznych w dydaktyce. Zakresy rozszerzone i przedmioty uzupełniające – podręczniki dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Jak skutecznie przygotować uczniów do matury”
 • 04.2013 Konferencja „E-Book, MultiBook czy Platforma Edukacyjna? Jak uczyć nowocześnie w oparciu o darmowe narzędzia”
 • 03.2013 Konferencja metodyczna „Jak małymi krokami zbudować wielki autorytet. Wzmocnienie pozycji nauczyciela wśród uczniów i rodziców”
 • 12.2012 Szkolenie „Nowe zasady sprawozdawczości w ramach nowelizacji Systemu Informacji Oświatowej – zmiany na 2013 r.”
 • 12.2012 Szkolenie „Wordpress w edukacji”
 • 12.2012 Seminarium „Syndrom wypalenia zawodowego”
 • 11.2012 Seminarium „Pomoc psychologiczno pedagogiczna”
 • 11.2012 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe dla nauczycieli i osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, itp.
 • 11.2012 Konferencja i warsztat: ”Nauczyciel i nauczycielka 2.0″ w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”
 • 04.2012 „Edukacja.Helion 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki”
 • 04.2012 Konferencja mtodyczna dla nauczycieli informatyki: „Do nowej podstawy programowej z nowymi podręcznikami”
 • 04.2012 Multitargi. Tematy: najepszy sposób na egzamin gimnazjalny. 1+4, czyli rozwiązanie na piątkę, nowa oferta dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • 02.2012 Seminarium: „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych”
 • 04.2011 Konferencja „Edukacja Medialna”
 • 04.2011 Konferencja „Nauczanie hybrydowe w oparciu o serwis http://edukacja.helion.pl i podręcznik Informatyka Europejczyka”, organizowana przez Wydawnictwo Helion
 • 03.2011 Szkolenie: „Zespoły organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN”
 • 03.2011 Spotkanie warsztatowe: „Testy interaktywne, czyli elementy elektronicznej rozrywki”
 • 11.2010 Konferencja: „Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej. Szanse i korzyści dla administracji publicznej”
 • 11.2010 Szkolenie w ramach projektu: „Bezpieczna szkoła”
 • 08.2010 Szkolenie: „Ewaluacja pracy placówki oświatowej”
 • 04.2010 Szkolenie: „Zachowania prowokacyjne i agresywne”
 • 04.2010 Warsztaty dla nauczycieli informatyki ze szkół gimnazjalnych: „Strona www oparta na SmodCMS – proste, przejrzyste, intuicyjne”
 • 03.2010 Szkolenie: „Ewaluacja pracy szkoły – od organizacji do raportu”
 • 02.2010 Szkolenie: „Interpretacja opinii i orzeczeń”
 • 11.2009 Szkolenia: 30-godzinne szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczej w projekcie „Mediacje – przyszłość bez konfliktów”
 • 05.2009 Konferencja „Szkoła bezpiecznego Internetu” organizator Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
 • 03.2009 Konferencja metodycznadla nauczycieli informatyki w gimnazjach: wykład „Kształtowanie kompetencji informacyjnych w nowej podstawie programowej z informatyki”, warsztat „Realizacja podstawy programowej w nwych podręcnzikach do informatyki”, organizator Wydawnictwo Szkolne PWN
 • 03.2009 Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki
 • 02.2009 Konferencja: Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie „Metodyka nauczania i wychowania przez e-learning”, organizowanej przez Microsoft – Partnerstwo dla przyszłości
 • 02.2008 Szkolenie: „Sygnały myśli samobójczych – uważny nauczyciel”
 • 11.2007 Szkolenie: „Dostęp do informacji publicznej – praktyka stosowania przepisów”
 • 06.2006 Specjalistyczne szkolenie informatyczne: „Podstawy programowania w języku JAVA”
 • 03.2006 Specjalistyczne szkolenie informatyczne: „Tworzenie dokumentów HTML”
 • 11.2005 Seminarium: „Przygotowanie ucznia do egzaminów poprzez realizację standardów wymagań”
 • 06.2005 Certyfikat ukończenia kursu akredytowanego przez Microsoft – IT Academy „Technologie Informacyjno – komunikacyjne w procesie kształcenia”, Organizator: Europejskie Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
 • 10.2004 Szkolenie okresowe w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników administrayjno-biurowych
 • 06.2004 Kurs doskonalenia zawodowego: „Organizacja procesu dydaktycznego z zakresu BRD”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
 • 03.2004 Seminarium: „Praca z uczniem trudnym”
 • 03.2004 Kurs: kierownik wycieczki szkolnej
 • 01.2004 Warsztaty metodyczne: Metoda projektu w realizacji podstawy programowej przedmiotu techniki, organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • 11.2003 Seminarium „Wyzwania współczesnej edukacji – przygotowanie do radzenia sobie na rynku pracy”, Organizator ZG ZNP
 • 09.2003 Konferencja informacyjn0-szkoleniowa dla nauczycieli przedmiotu technika, zorganizowanej przez środek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

nagrody:

 • Nagroda Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, r. szk. 2014/2015
 • Nagroda Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, r. szk. 2013/2014
 • Nagroda Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2005/2006
 • Nagroda Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2007
 • Nagroda Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2007/2008
 • Nagroda Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2009