Z historii Biblii

Z historii Biblii

Adonai i Rabbi (Rabbuni) często tłumaczone z języka oryginału jako 'Pan’ Jest błędne, raz, że odnoszą się do Boga (Adonai) a innym razem do Chrystusa-Mesjasza (Rabbi, Rabbuni) i ich translacja jako 'Pan’ jest co najmniej myląca. Dodatkowo „Pan” to w języku greckim demon rozpusty, lubieżności

Read More