Grudniowe święta

Grudniowe święta

Z okazji zbliżających się świąt, ale przede wszystkim przesilenia zimowego chciałbym przypomnieć Wykopowiczom o Naszych pradawnych zwyczajach, które chrześcijaństwo wchłonęło jako swoje i kultywuje do dnia dzisiejszego. Ale od początku… W czasach, gdy pustynna religia rodem z Bliskiego Wschodu nie opanowała tej części kontynentu Nasi

Read More

Zasługi religii

Zasługi religii

„Mój pogląd odnośnie religii jest taki jak Lukrecjusza. Uważam ją za chorobę zrodzoną ze strachu i za źródło niewypowiedzianego nieszczęścia rodzaju ludzkiego. Nie mogę jednak zaprzeczyć, że ona wniosła pewien wkład do cywilizacji. Ona pomogła we wczesnych czasach ustalić kalendarz i spowodowała, że kapłani egipscy

Read More

Szatan

Szatan

Dlaczego Szatan, karze ludzi grzesznych? Przecież Bóg ich ukarał.. A raczej dlaczego katolicy tak uważają? Wg wiary katolickiej Pan Ciemności każe ludzi za grzechy, a może jest na odwrót? Przecież powinien ich nagradzać, hołubić.

Read More

Z historii Biblii

Z historii Biblii

Adonai i Rabbi (Rabbuni) często tłumaczone z języka oryginału jako 'Pan’ Jest błędne, raz, że odnoszą się do Boga (Adonai) a innym razem do Chrystusa-Mesjasza (Rabbi, Rabbuni) i ich translacja jako 'Pan’ jest co najmniej myląca. Dodatkowo „Pan” to w języku greckim demon rozpusty, lubieżności

Read More