prywatnie

“Posiadam samego siebie, jestem pełen siebie,
jestem tym co mam, mam to kim jestem.
Przekształcam świat tylko w to co w końcu posiadam.
Nie jestem zainteresowany nikim lub niczym poza sobą
i oprócz rzeczy, które chciałbym włączyć w obręb swego posiadania.”

/Erich Fromm, “Ucieczka od wolności”/

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie, oraz jej podstronach, są prezentacją mojego światopoglądu. Mojego sposobu postrzegania rzeczywistości.

Przedstawiam tu sposób w jaki widzę świat, oraz wszystkie jego elementy, zarówno razem jak i każdy z osobna.

Nikogo nie zmuszam do czytania zawartych tu informacji. A jak ktoś ma ochotę wejść dalej – zapraszam serdecznie.
Arek

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
art. 54 pkt. 1 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
art. 10 pkt. 1 Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
art. 19 pkt. 1 Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
pkt. 2 Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakiekolwiek inny sposób według własnego wyboru.
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
art. 15 pkt. 1 Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do:
a) udziału w życiu kulturalnym;
b) korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań;
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
art. 19 Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.