Z historii Biblii

Adonai i Rabbi (Rabbuni) często tłumaczone z języka oryginału jako 'Pan’ Jest błędne, raz, że odnoszą się do Boga (Adonai) a innym razem do Chrystusa-Mesjasza (Rabbi, Rabbuni) i ich translacja jako 'Pan’ jest co najmniej myląca.

Dodatkowo „Pan” to w języku greckim demon rozpusty, lubieżności i erotomanii, stąd używanie takiego epitetu w odniesieniu do Boga lub Jezusa Chrystusa jest niemoralne!

Posted in <a href="http://www.momot.net/category/prywatnie/" rel="category tag">prywatnie</a>, <a href="http://www.momot.net/category/wiara/" rel="category tag">wiara</a>Tags: <a href="http://www.momot.net/tag/adonai/" rel="tag">adonai</a>, <a href="http://www.momot.net/tag/biblia/" rel="tag">biblia</a>, <a href="http://www.momot.net/tag/pismo-swiete/" rel="tag">pismo święte</a>